Systemische benadering

Roelien van der Woude, a.i. sectiehoofd HR Ontwikkeling, was vanuit DNB nauw bij het onderzoek betrokken. “Wij hebben contact gezocht met Jolanda Holwerda van Lof Academy om tot een precieze opdrachtformulering te komen. Wat ik heel prettig vond aan haar aanpak, is de stevige wetenschappelijk onderbouwing. Het diversiteitsvraagstuk wordt vaak platgeslagen tot een simpele man-vrouwtegenstelling. Uit dit onderzoek kwam opnieuw heel duidelijk naar voren dat het een veel complexer vraagstuk is. Lof Academy benadert diversiteit vanuit het ecosysteem, waarin impliciete vooroordelen en patronen heersen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. Het vraagt dus ook om andere remedies dan alleen het voortrekken of empoweren van vrouwen. Het is niet voor niets dat zulke eenzijdige maatregelen tot op heden weinig effect hebben gehad of zelfs averechts kunnen werken.”

Spelregels, drijfveren en verlangens

Jolanda Holwerda betrok TOT2020 bij de uitvoering van het onderzoek: “TOT2020 is sterk in het bedenken en uitvoeren van creatieve werkvormen. Daardoor komen de ongeschreven spelregels, drijfveren en verlangens naar boven. Wij hebben het actieonderzoek bottom-up ingericht en veel gesprekken en bijeenkomsten met medewerkers georganiseerd. Die zijn allemaal uitgeschreven, geïnterpreteerd en gesorteerd. De thema’s die daaruit voortkwamen, zijn vervolgens weer getoetst bij de medewerkers.” Roelien van der Woude: “Zo’n actieonderzoek is al een interventie an sich. Het zet de deur open voor andersoortige gesprekken die de bewustwording op gang brengen. Wij zagen bij de interpretatie van de uitkomsten dat de ongeschreven regels binnen DNB eigenlijk behoorlijk masculien zijn. Je moet bijvoorbeeld zichtbaar en zelfverzekerd zijn en beschikken over een stevig netwerk. Tegelijkertijd bleek dat zowel mannen als vrouwen in het onderzoek de wens uitspraken naar waarden die meer feminien te noemen zijn en bij een lerende organisatie horen, zoals het voeren van een dialoog of de ruimte om fouten te maken. Als we ons meer richten op een lerende organisatie, een ecosysteem met ruimte voor verschillen, dan komt de diversiteit vanzelf.”

Nieuw evenwicht

Het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat DNB het vraagstuk van diversiteit met andere ogen bekijkt. Roelien van der Woude: “DNB streeft naar een duurzame economie. Voor veel collega’s is deze maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke drijfveer om bij DNB te werken. We willen sterker daarop insteken, om zo het ecosysteem te bewegen naar een nieuw evenwicht waarin talenten en verschillen nog beter tot hun recht komen. Dit gaat veel verder dan alleen genderdiversiteit.”